Djelokrug pružanja usluga:
 • javni sektor:
  • općine,
  • gradovi,
  • centri za rehabilitaciju,
  • domovi za odgoj djece i mladeži,
  • osnovne škole,
  • srednje škole,
  • dječji vrtići,
  • agencije,
  • bolnice,
  • muzeji,
  • instituti
 • privatni sektor