Djelokrug pružanja usluga:

 • javni sektor:

  • općine,

  • gradovi,

  • centri za rehabilitaciju,

  • domovi za odgoj djece i mladeži,

  • osnovne škole,

  • srednje škole,

  • dječji vrtići,

  • agencije,

  • bolnice,

  • muzeji,

  • instituti

 • privatni sektor