Premium Partner je obrt specijaliziran je za pružanje savjetodavnih i konzultantskih usluga vezanih uz provedbu i upravljanje postupcima javne nabave, odnosno odgovarajuće i korisniku prilagođene administrativne suradnje.

Usluge pružamo naručiteljima koji su obveznici Zakona o javnoj nabavi, naručiteljima koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN), te naručiteljima koji provode postupke nabave u skladu sa svojim (općim) internim aktima, kao i savjetodavnih usluga u slučaju žalbenog postupka.

Vrsni stručnjaci koji su na raspolaganju stekli su iznimna iskustva radeći u nadležnom tijelu za rješavanje žalbi u vezi s postupcima javne nabave, provodeći postupke nabave u i za javne i sektorske naručitelje, provodeći edukacije u sustavu javne nabave, te obavljajući druge poslove povezane s poslovima nabave.

Cilj usluga koje Premium Partner pruža jest ponuditi koncept nabave koji je konkretan, cjelovit, te utemeljen na dobrim praksama. Posebno njegujemo latinsku izreku, Acti labores iucundi, “Dovršeni su poslovi ugodni”.

Prepustite Partneru zahtjevne, komplicirane i zamorne nabavne procedure

Što podrazumijevamo pod uslugama (javne) nabave

U skladu s višegodišnjim iskustvom i praksom u području javne nabave, poznajemo potrebe i probleme s kojima se klijenti susreću, te ćemo u skladu s vašim potrebama pronaći odgovarajuće rješenje.

Usluge Premium Partnera obuhvaćaju:

internet
priprema, provedba i nadzor provođenja postupaka javne nabave za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi
home
priprema, provedba i nadzor provođenja postupaka jednostavne nabave i skladu s internim aktima naručitelja
share
priprema, provedba i nadzor provođenja postupaka nabave izuzetih od primjene Zakona o javnoj nabavi
route
priprema, provedba i nadzor postupaka javne nabave unutar projekata financiranih sredstvima EU fondova, javna nabava neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN)
list
priprema, koncipiranje i sastavljanje dokumentacije i troškovnika
smartphone
pregled i ocjena ponuda
stopwatch
sastavljanje dokumenata koji se odnose na naručitelja (odluke, pozivi, zahtjevi i ostale vrste dokumenata i dopisa)
folder
savjetovanje u smislu pravne zaštite u postupcima javne nabave
placeholder
planiranje i izrada Plana nabave za proračunsku/poslovnu godinu
network
sastavljanje ugovora o nabavi, te (po potrebi) sastavljanje izmjena ugovora
idea
sastavljanje (općih) akata vezanih uz primjenu jednostavne nabave i postupaka nabave izuzetih od primjene Zakona o javnoj nabavi
calendar
cjelovito administriranje postupka javne nabave kroz sustav Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.